Ledy, lišky, lišejníky...

úterý 25. listopad 2008 15:49

Tak jako se na pobřeží Grónska odtrhávají od pevninského ledovce ledové hory a pak putují dolů na jih a z dlouhé chvíle potápějí Titaniky, aby lidská pýcha nebyla nesnesitelná, chce si i tento největší ostrov světa vybojovat na Dánsku širší autonomii a volnější politické i ekonomické vazby. Dnes tam o tom mají (měli) referendum. Rozhoduje se v něm, zda nejen Inuité (Eskymáci), ale i ledy, lišky, lišejníky, medvědi, ovce, sobi, mroži, tuleni budou mít více samostatnosti, i když samozřejmě by bylo přehnané tvrdit, že to je záležitost, jež je nejvíce zajímá (kromě těch Eskymáků)..Co my však vlastně o ledních medvědech víme? Ptal se na to někdo v poslední době polárních lišek? Dával na toto téma v TV rozhovor mrož? Svěřil se někomu sob? Byl solidní sociologický výzkum mezi vlky? 

 Obávám se, že to zajímá jenom lidi, a i to o nich dost vypovídá. Světové společenství právě nyní hraje na strunách sbližování a vzdalování se. Své o tendencích odstředivých i dostředivých víme i my. Před 15 roky se rozpadlo Československo a právě nyní posuzuje Ústavní soud, zda Lisabonská smlouva (těsnější vazby v Evropské unii) je v souladu s ústavním pořádkem naší republiky.

Jako člověk, jako jednotlivec jsem si vždy, když jsem byl dobrovolně i nedobrovolně (to druhé víckrát) zařazován do širšího kolektivu, střežil a hájil jistou míru svébytnosti. Proto je mi snaha grónských Inuitů (i ledů, lišek a lišejníků) do jisté míry sympatická. A možná by nebylo od věci, kdyby ČR jako příští předsedající země EU podpořila Grónsko. Možná i proto, že až třeba dosáhne ostrov samostatnosti, mohli bychom s touto krajinou zatím věčného ledu a sněhu navázat čilé diplomatické styky. Hodilo by se to i proto, že bychom sem mohli umísťovat na místa velvyslanců, různých atašé, poradců i přidělenců (případně pastevců stád) odložené politiky ze všech stran, aby jim tu vychladla hlava a příště postupovali s chladnou rozvahou.

A aby přišli na jiné myšlenky, než ten ledovec roztaje..

 

Jan Vargulič

Jan Vargulič

Jan Vargulič

Opatrně se rozhlížím..A neopatrně píšu..Nebo je to opačně? (Občas umístím článeček i do blogu idnes..viz - vargulic.blog.iDNES.cz, naposled Večer v hotelu Adlon, Migranti opačným směrem, Nedělní odpoledne ryze rodinného typu, Povoláním Syřan..

Středoškolský učitel v důchodu, který vzpomíná, ale jenom na vzpomínání se rozhodně neomezuje. Snad ani nejsem v důchodu, i když důchod pobírám a docela rád.. Viz můj facebook...https://www.facebook.com/jan.vargulic

REPUTACE AUTORA:
8,71 (VIP)

Tipy autora