"Můj milý deníčku," Hitler nenapsal..

středa 6. srpen 2014 14:18

a deník si v pravém slova smyslu nevedl, ale tu a tam na okraje dokumentů a úředních lejster připojil glosu a také v užším kruhu podřízených ústně komentoval události a vůbec dění kolem. Jeho fotograf a snad i přítel Heinrich Hoffmann (muž s pověstí opilce) něco z toho zachoval v písemné podobě pro budoucnost. Hitler, typ výrazně rétorický, z  tribun, co jich v nacistické říši bylo, zasypával posluchače přívalem slov doprovázených výraznou mimikou a gestikulací. Tady se však projevoval spíše střídměji, i když i tu je patrno jeho velikášství, fantasmagorie a rostoucí odtrženost od životní i politické reality..

Zápisky, jak jdou chronologicky za sebou, mají několik základních témat. Je tu předně zastoupeno vůdcovo soukromí se vzpomínkou na nevlastní neteř Geli, jež před ním prchla až na onen svět tím, že se zastřelila. Častěji se pochopitelně zmiňuje o Evě Braunové. Ta s ním vydržela ve vztahu až do posledního dne jich obou, kdy několik hodin po přízračné svatbě spáchali sebevraždu. Do spíše privátní sféry patří i sílící Hitlerův pocit, že to nejlepší v životě už bylo, nostalgie po idylických časech, kdy se mu vše dařilo a nacistické hnutí bylo v rozmachu. Největší pozornost je samozřejmě věnována politickým událostem a později i dění na frontě. Mihají se tu jména nejbližších spolupracovníků s různým stupněm oblibenosti. Nesporně největší a nepolevující přízeň věnoval Goebbelsovi (tady figuruje pod označením doktor), s jehož působením jako ministra propagandy byl převážně spokojen a věřil mu na slovo či na celý projev. Naopak zejména v době války prohlubuje se averze ke Goringovi. Po počátečním opojení vojenskými úspěchy a zdánlivou neporazitelností wehrmachtu, kdy spíše krotil nadšení lidí kolem sebe, objevují se rozpory s generalitou, hádky a přímé střety. V několika zmínkách tu má místo i dopředu s Hitlerem probíraná akce R. Hesse, jenž 10. května 1941 na vlastní vrub odletěl do Anglie (byl zkušený pilot) vyjednat s králem Eduardem VI. mírové příměří. Hitler komentuje často svůj zdravotní stav a libuje si, jak o něj pečuje doktor a zároveň šarlatán Morell, jenž jej léčil převážně injekcemi. Kontakt s běžným životem pro něj do jisté míry představují sekretářky. Nerozuměl však jejich obavám a strachu po masivním bombardování Německa. Na to byl příliš v zajetí svých zrůdných představ..

 

Ukázky z deníku: 

24.8.1939 - "Musím sám sobě  přiznat, že jsem rád, že je mi v těchto vypjatých chvílích E. nablízku. Je to možná poslední spojení se světem, který nyní na dlouho nebude.." (E. - Eva Braunova, Hitlerova družka a nakonec na pár jejich posledních hodin i manželka).

26.8.1939 - "Zajímá mne přirozeně především Stalin. Snažím se tomu muži dobře porozumět. Důvodně se však obávám, že nejlepší příležitost k jakoumukoliv osobnímu kontaktu jsme již oba promeškali.." 

1.8.1939 - "Duce se skutečně zbláznil, chce svolat další konferenci. V těch Jižanech se jeden prostě nevyzná. Teď už žádný další Mnichov.." 

2.9.1939 - "Už druhý den jsem oblečen v posvátnou a mně nejdražší vojenskou uniformu. Odteď to bude můj jediný šat.." 

5.9.1939 - "Důrazně jsem přikázal Sch., aby dohlédl na přísný zákaz kouření i požívání veškerých alkoholických nápojů ve štábním vagónu.."  (Sch. - Schaub, pobočník a komorník A.H.)

9.9.1939 - "Zajímal jsem se o osud polských opevnění. Bylo mi sděleno, že s nimi naše úderné  oddíly neměly sebemenší problém. Loni v Čechách to mohlo být naprosto stejné.." 

10.9.1939 - "Doktor mi často vypráví nejnovější politické vtipy. On jediný smí. Velmi totiž oceňuji jeho inteligentní humor.."

17.9.1939 - "Děla duní i teď, v noci. Velká část města hoří...Ten pohled do tmy, která není, mne uchvacuje." (z tažení proti Polsku).

27.9.1939 - "Bude přitom však poněkud složité najít vhodný způsob, jak před tolika novými cizími zraky prezentovat E..." 

16.12.1939 - "Chyba! Doktor nechal prosáknout v tisku přirovnání mé osoby k Ježíši Kristovi. Dnes jsem mu zakázal zabývat se mým soukromím.."

22.5.1940 - "Miluji válečnou noc. Také samotu, v níž se mohu doopravdy soustředit.." 

2.6.1940 - "Dopřál jsem si něco jako malý vzpomínkový výlet. Během dvou dnů jsem navštívil dávná flanderská bojiště. Tady jsem vybojoval svůj železný kříž, zde jsem mohl znovu dotknout betonového bloku, za ním jsem se kdysi kryl v palbě.."  

9.6.1940 - "Zakázal jsem zde instalovat promítací aparát. Ani mí vojáci na frontě nemohou navštěvovat kino.." (ve Vlčí rokli, sídle jeho hlavního stanu v Belgii).

18.6.1940 - "Zase jednou ve vlastním bytě. Mám dojem, že jsem zde nebyl dlouhé měsíce...Jak mám rád tu starou dobrou idylu, kterou tu bezpečně nalezám. Tu iluzi poctivého domova. Nedalo mi přirozeně, abych alespoň nenahlédl do provždy zamčeného pokoje Geli..Geli pro mne byla dokonalým ideálem ženy a byla by to jistě ona, s níž bych se oženil, kdyby tomu byla ona sama vlastní rukou tak tragicky nezabránila.." 

23.6.1940 - "Mám v mysli kolosální plány na zásadní přebudování většiny německých velkých měst po válce, především Berlína. Udělám z něj nejkrásnější město světa.." 

29.6.1940 - "Dnes ráno krátké sezení s prof. Morellem. Přiletěl, protože se velmi zajímá o mé zdraví. Důkladně mne prohlédl. Pak se zřejmým potěšením konstatoval, že jsem zdravotně ve vynikajícím stavu. Je mi jedno, že není oblíben. Jiní mí lékaři byli a k čemu jsou?..Jedině on mi však dovede vždy a zejména účinně poradit. Bohužel, do nejzazší hloubi mé tak těžce mučené duše nedohlédne ani on.."

1.7.1940 - "Pozdě v noci: tohle separátní psaní mi  dokonale vyhovuje. Je to dobrá cesta, jak zpětně vyhodnotit vše, co se stalo včera a ujasnit si dopředu, oč půjde zítra..Možná kdybych tyto kusé poznámky například diktoval, jistě by to bylo pro mne pohodlnější. Jenomže to bych byl nucen do této své hry zbytečně zasvěcovat další a další osoby..

24.10.1940 - "Caudillo jasně odmítl jak vstup do války společně s Říší, tak jakoukoli konkrétní pomoc při dobytí Gibraltaru..Tahle jezuitská svině si vůbec neuvědomuje, že by bez nás a bez naší pomoci byl dnes v nejlepším případě policejním velitelem v Maroku. Anebo spíš na Azorách." (Frank, diktátor ve Španělsku).

14.11.1940 - "Po dva dny jsem však pozoroval rozdíl mezi R. a Molotovem. R. vyhlíží vždy, jak by jej filmovali. M. naproti tomu vypadá jako ustaraný učitel okresního gymnázia..Když se však podaří uvidět jeho oči, nerad bych toho člověka měl za osobního nepřítele.." (Ribbentrop, ministr zahraničí..)

4.5.1941 - "Odpoledne: hovořil jsem s Hessem. Znovu mluvil o svém plánu. Probírali jsme tentokrát mnohem širší souvislosti jeho záměru.." 

8.5.1941 - "Včera další soukromé sezení s Hessem. On je rozhodnut, já však stále ještě nikoli. V případě neúspěchu budeme mít velké potíže, H. si je však svou věcí naprosto jist.." 

12.5.1941 - "Hesse je škoda. Byl to velmi dobrý spolupracovník.Je mi ho líto pro jeho oddanost, píli a pro všechno, co máme společně za sebou.." (Hess, bývalý letec z 1.sv. války a nominální zástupce Hitlera, uletěl ve svém letadle do Velké Britanie, aby vyjednal příměří)

11.6.1941 - " Při vší úctě k M. mi jeho armáda stále víc připomíná pěvecké sbory k Aidě.."(Mussolini)

15.6.1941 - Mám dojem, že se teď s E. dlouho neuvidíme. Přinejmenším ne tak jako dosud. Doufám, že je jí znám věčný úděl vojákovy ženy.." 

30.6.1941 - "Ruský prostor se jistě jeví jako ohromný. Ale naše motory a zejména srdce a odhodlání našich vojáků zvládnou i tento pro nás nový aspekt východního tažení.."

20.7.1942 - "Poslední dva dny se necítím dobře. Jako by má veškerá dřívější síla byla naráz ta tam. A chuť do života s ní. Ženu-li však den co den výkvět německé mládeže do krvavého boje, ani já se nesmím ohlížet na vlastní pohodlí.." 

25.7.1942 - "Ve zdejším soukromí se zabývám výtvarným řešením vojenské hranice, kterou vytýčíme na Urale a na Kavkaze na celá nadcházející staletí.." 

18.8.1942 - "Bormann mne informuje, že vojáci branné moci v rámci východní tažení zplodili s ruskými ženami okrouhle na milion potomků.." 

24.8.1942 - "Dnes vážný konflikt s Halderem! Šlo o jeho výslovné, naprosto nepřípustné výhrady vůči mému způsobu vedení války. Dokonce svými hrubými slovy zpochybnil mou vojenskou způsobilost..!" (Halder - náčelník generálního štábu do roku 1942)

9.7.1942 - "Rozhodl jsem se nadále obědvat a večeřet sám, ve svém zdejším soukromí. Mám už docela dost postranních pohledů pánů oficírů a jejich dvojsmyslné řeči, které vedou při jídle, se mi přímo hnusí.."

14.9.1942 - "Navrhnu doktorovi uvést oznámení o pádu Stalingradu jen jako rutinní bod v rámci oficiálního oznámení z hlavního stanu.."

23.9.1942 - "Musím si přiznat, že nedojde-li v důsledku pádu Leningradu, našeho brzkého bezpečného ovládnutí Volhy a ovládnutí ruského černomořského pobřeží ke zhroucení veškerého ruského odporu, nenacházím žádné schůdné politické řešení východního tažení.." 

27.9.1942 - "Doktor u pozdního oběda nazakrýval, že očekávání pádu Stalingradu je už příliš dlouhé a propagandisticky nadále jen těžko zvládnutelné.."  

29.9.1942-  "E. vedla i dnes dvojsmyslné řeči o nás dvou a o naší společné budoucnosti. Jenomže já velmi dobře vím, kolik státníků už balast rodnných problémů dokonale vyřídil.." 

1.10.1942 - "Rommel u mne. Nevím, co ode mne čekal, ale za nepříjemnosti u El Alameinu se omlouval zbytečně dlouho. Tak se v žádném případě nechová německý polní maršál!" (Rommel, "liška pouště", H. oblíbený generál a pak polní maršál, nakonec poražen..)

21.10.1942 - "Na základě mně předložených čísel o letošní ruské sklizni a potravinové produkci bolševiků je jasné, že letošní zimu nepřežije dalších nejméně dvacet milionů obyvatel. Zemřou jednoduše hlady. I kdybychom nehli jediným prstem, totální konec Stalinova Ruska je na obzoru." 

23.10.1942 - "Duce nebude rád oficiálnímu britskému tvrzení, že zajaté italské vojáky lze počítat na hektary.." 

6.11.1942 - "Zdá se mi, jako by za ruskými liniemi stála pevná stěna husté mlhy.." 

9.11.1942 - "Mnichovský byt je studeně prázdný. Nemohu spát. Hrozím se, že ty krásné časy jsou už pryč.."

20.11.1942 "Jediný, komu mohu nyní věřit, jsem už jen já sám.." 

18.12.1942-  "Doktor vyhlásil všobecný zákaz uvěřejňování jakýchkoliv konkrétních informací o Stalingradu. Předepsán je výhradně obecný optimismus pro budoucno.."

21.12.1942 - "Goring mi lhal. Není jednoduše schopen zásobovat 6. armádu snad ani zlomkem toho, co mi slíbil na Berghofu. Rád bych věděl, co jej nyní zajímá víc. Zda jeho věčné privátní záliby, anebo náš boj, v němž jde teď už skutečně  o všechno.."

27.12.1942 - "Chtěl jsem zas jednou večer jako dřív, a proto jsme pozval paní Schroderovou a další sekretářky k večernímu posezení s čajem a vážnou hudbou z gramofonových desek. Vše šlo dobře, avšak jen do okamžiku, než nám tuto skoro starosvětskou idylu dokonale pokazil Zeitler. Přiletěl totiž do Vlčího doupěte jen proto, aby mně sdělil, že bez okamžitého ústupu z Kavkazu, budeme snad již zítra mít Stalingrady dva. Povolil jsem mu, i když teprve až po značně nepříjemné výměně názorů..Nikdo to neví, ale na Východě může být tímto mně vysloveně vnuceným rozhodnutím docela dobře dokonáno. A kdo ví, zda jenom tam.."

13.1.1943 - "Gehlen hlásí v oblasti Stalingradu nepřehledné moře ruských sil a materiálu. Dřív nic takového neviděl? Kde to všechno Stalin pořád bere?" 

21.1.1942 - "Doktor se mne ptá, kdy bude moci přiznat skutečnou situaci 6. armády ve Stalingradu. Avšak to, že se to mělo udělat dávno, dodávat nemusel. Zrovna on ne!" 

31.1-1.2 1942 - "Povýšil jsem Pauluse na polního maršála. Doufám, že se o tom dozví. Předpokládám, že jako voják pochopí: žádný německý maršál nikdy nepadl do zajetí živý.."  "Moskevský  rozhlas okamžik předtím ohlásil kapitulaci Stalingradu. Prý včetně jedenácti německých, pěti rumunských generálů a jenoho polního maršála. Paulus vůbec nic nepochopil. Anebo nechtěl pochopit. V této válce už žádného generála nepovýším na polního maršála..!"

28.6.1944 - "Nechám exemplárně popravit každého vojáka, který o své vůli takové postavení opustí. Kdybychom byli takto rázně postupovali už ve Stalingradu, k tomu neštěstí by nikdy nedošlo.."

1.7.1944. - "Pozdě večer. Také Traudl byla při obvyklém diktátu značně neklidná. Teprve až po určitém naléhání z mé strany se mi svěřila o svých osobních zážitcích s bombami zničeného domova. Vyčetla mi, že nejsme o rozsahu a zejména o následcích leteckých teroristických útoků na územi Říše správně informováni. Nakonec plakala. Líčil jsem Traudl trpělivě, že na takto uvolněných místech o to snadněji vystavíme tisíce nádherných nových budov. Celý nový svět pro náš vítězný národ. Plakala neustále. Toto zjevné duševní pohnutí T. si vysvětluji jejím stálým pracovním nasazením.." (Traudl - sekretářka)

19.7.1944 - "V Itálii to nejde dobře. Řím se neměl vzdávat bez boje. Nekonečné moře antických trosek, hromady rozkotaných historických cetek a kouř z barokního popela mohly odradit i primitivní Američany. Viděli by v malém, co čeká celý svět, jestliže neuspějeme, a mohli jej tímto svým poznáním varovat....Zítra je očekáván Mussolini. Další z těch, kdo ke mne přicházejí pro ochranu a naději..Odcházím, do svého soukromí teprve až pozdě k ránu. Ostatně jako nyní již pravidelně. Nyní se pokusím usnout. Snad se mi to podaří.."  

Den na to byl ve Vlčím doupěti podniknut atentát na Hitlera (akce Valkýra). Shodou okolností Hitler vyvázl -ovšem s pošramocenou tělesnou schránkou. Poranění pravé ruky a postupující Parkinsova choroba vyloučily pokračování deníkových zápisků.

Alespoň těch, jež se pokládají za autenické.


Jan Vargulič

Jan Vargulič

Jan Vargulič

Opatrně se rozhlížím..A neopatrně píšu..Nebo je to opačně? (Občas umístím článeček i do blogu idnes..viz - vargulic.blog.iDNES.cz, naposled Večer v hotelu Adlon, Migranti opačným směrem, Nedělní odpoledne ryze rodinného typu, Povoláním Syřan..

Středoškolský učitel v důchodu, který vzpomíná, ale jenom na vzpomínání se rozhodně neomezuje. Snad ani nejsem v důchodu, i když důchod pobírám a docela rád.. Viz můj facebook...https://www.facebook.com/jan.vargulic

REPUTACE AUTORA:
8,71 (VIP)

Tipy autora